שמירת פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 25/11/2021

מגזין עיצוב.לונדון (להלן: "אנחנו") מכבד את פרטיות לקוחותיה וגולשי האתר https://itzuv.london (להלן: "הלקוח"), על כן אנחנו נותנים הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שהלקוח יהיה מודע למדיניות ולשיטות שלנו בתחום הפרטיות, ואודות האפשרויות העומדות בפני כל לקוח בעת השימוש באתר וכל הנוגע להתנהלותנו לגבי איסוף מידע באתר ודרכי השימוש בו. המשך הגלישה באתר ו/או רכישה באתר מהווה את הסכמת הלקוח למדיניות המפורטת במסמך זה.

כללי

אנחנו לא נעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי לקוח אלא בהתאם להוראות חוקי הגנת הפרטיות, אשר בתוקף בבריטניה.

אבטחת אמצעי תשלום

במסגרת עסקאות רכישה באתר, אנחנו לא שומרים את המספר המלא של כרטיס האשראי של הלקוח לאחר ביצוע תשלום, אלא ארבע ספרות אחרונות שלו לצורך זיהוי. בכל פעם שהלקוח מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר, הוא נדרש להזין את הפרטים המלאים של אמצעי התשלום שברשותו.

פניה אלינו

המידע על דרכי יצירת הקשר איתנו ממוקם בעמוד הבית של האתר ובאזורים שונים בתוך האתר. דרכים אלו מאפשרות יצירת קשר ישיר איתנו לגבי כל בקשה, שאלה, הצעה ו/או תלונה של לקוח. אנו קוראים כל הודעה שמתקבלת ומתייחסים אליה ברצינות הראויה. כל הודעה שתתקבל יכול שתשמש לשיפור השירות, שתועבר לגורם מטפל אחר, ושתישמר בשרת או תימחק עם טיפולה, הכל לפי החלטתנו.

גישה למידע ושינויו

אם ברצון הלקוח לבדוק, לעדכן, או להסיר נתונים אישיים כלשהם שמסר באמצעות אתר זה, יעשה זאת על-פי מידיניות הסרת מידע המפורטת בעמוד המקושר.

מידע אישי מזהה

מידע אישי מזהה מתייחס לכל מידע שאותו מזין הלקוח במעמד אינטראקציה עם האתר ו/או רכישת המוצר, כגון: שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני וכד’. במקרים רבים אנחנו נדרשים למידע זה על מנת לספק את השירות המבוקש. כמות המידע המזהה שמספק הלקוח נתון לחלוטין לשיקול דעתנו.

מידע שאינו מזהה

מידע אודות החומרה והתוכנה במחשב שלך הנאסף באופן אוטומטי על-ידי תוכנת האתר. מידע זה עשוי לכלול בין היתר: כתובת IP, סוג הדפדפן, שמות דומיין, זמני גישה וכמות ותדירות ההודעות. מידע זה משמש אותנו להפעלת האתר, לשמירה על איכות השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

כמו אתרים רבים אחרים, גם אנחנו עושים שימוש בטכנולוגית ה"עוגיות" (cookies) כדי לאסוף מידע אודות השימוש של כל לקוח בשירות ועל מנת לוודא שהביקורים של הלקוח בו נטולי קשיים. "עוגייה" היא קובץ קטן הנשמר במחשב של הלקוח בזמן ביקורו באתר האינטרנט. "עוגיות" משמשות לאחסון מידע שאינו אישי, המשמש אותנו לניהול חוויית האינטרנט, דוגמת (אך לא רק) סוג הדפדפן בו משתמש הלקוח. "עוגייה" יכולה גם לאחסן מידע על העדפות הלקוח כדי להעניק חוויית אינטרנט בהתאמה אישית.

לתשומת לבך, ביטול התמיכה ב"עוגיות" בדפדפן שלך תמנע מהאתר לתפקד כראוי, וייתכן שלא תאפשר שימוש במלוא התכונות והאפשרויות שבאתר.

כמו כן, אנחנו עושים שימוש ב"משואות אינטרנט" (web beacons) שהן מקטעים קטנים של קוד מחשב המסייעים לנהל את אתר האינטרנט ופעילות השירות, כמו למשל, אך לא רק, למנות את מספר המבקרים באתר, הנרשמים והמשתמשים בשירות, שעות עומס וכו'. "עוגיות" ו"משואות אינטרנט" מסייעות להבין כיצד משתמשים בשירות ומאפשרות לשפר את השירותים בעתיד.

אבטחת מידע

אנחנו מגינים על המידע המאגר מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. אנחנו מאבטחים את המידע שהלקוח מספק או מידע המצטבר כתוצאה משימוש באתר בשרתינו בסביבה בטוחה ומבוקרת, המוגנת מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. אנחנו נוקטים באמצעים המתקדמים ביותר העומדים לרשותנו, לאבטחת המידע הנאגר בשרתינו אודות הלקוח וההודעות המועברות אליו וממנו, על ידי אחסונם בשרתים מוגנים באמצעות סיסמאות ו"חומות אש" (firewall), ובאמצעות טכנולוגיות הצפנה מתקדמות במטרה לשמור עליו מפני גישה ללא הרשאה.

יחד עם זאת, איננו יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. בכדי להימנע מחדירה בלתי מורשית, הלקוח נדרש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר, לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להגן על הפרטים האישיים באינטרנט, לשנות את הסיסמאות לעתים קרובות, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת הסיסמאות, לוודא שימוש בדפדפן מאובטח לגלישה באינטרנט, למנוע גישה פיסית אל המחשב שברשות הלקוח ולהשתמש במוצרי חומרה ותוכנה המונעים גישה בלתי מורשית למחשב, במקרה של שימוש בלתי מורשה יש לידע אותנו מידית ולנקות כל פעולה כדי להקטין את הפגיעה ולמנוע שימוש בלתי מורשה בעתיד.

אנחנו לא נישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע, הנובע במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתנו.

שימוש במידע

אנחנו לא נחשוף בפני אחר או נעביר לאחר את מידע המזהה אלא באחד ממקרים הבאים:

 1. הלקוח הפר תנאי שימוש באתר ו/או ביצע ו/או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר איתו פעולות שבניגוד לדין כלשהו.
 2. גילויו של המידע נדרש מאיתנו על פי דין, על פי צו או הוראה של רשות מוסמכת.
 3. בכל הליך משפטי או חילוקי דעות באם יהיו בין הלקוח לבינינו או בין הלקוח לבין צד שלישי כאשר אנחנו צד לאותו עניין או אינטרסים שלנו מושפעים ממנו.
 4. לצורך הגנה על זכויותינו ו/או קנייננו.
 5. לצורך הגנה על שלום לקוחותינו ו/או שלום הציבור.

הלקוח מסכים כי אנחנו נהיה רשאים להשתמש במידע מזהה שמסר במסגרת רישום לשירות וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח על ידי התחקות אחר השימוש באתר, מידע שאינו מזהה, במקרים הבאים:

 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את הלקוח אישית באופן שמי.
 • ליצירת קשר עם הלקוח במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר.
 • לצורך מעקב אחר הפעילות של הלקוח בשירות בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
 • שליחת הודעות ועדכונים הקשורים להזמנה או אינטראקציה אחרת שביצע הלקוח באתר.
 • שליחת הודעות ועדכונים הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים על ידינו ו/או צדדים השלישיים, אם הרשה זאת הלקוח.

אנחנו נהיה רשאים להביא לידיעת הלקוח מידע וליצור קשר עם הלקוח, באמצעות:

 • הודעה אלקטרונית לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הלקוח;
 • לצג הטלפון הנייד של הלקוח, באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
 • שיחה קולית למכשיר הטלפון הנייד שברשות הלקוח ו/או לתיבת הדואר הקולית שלו;
 • בדואר לכתובת המען של הלקוח, ככל שפרטים אלו יימסרו על ידי הלקוח במעמד ההרשמה לשירות ו/או בכל דרך אחרת.

קישורים (לינקים) לצדדים שלישיים

באתר שלנו, בהודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי צדדים שלישיים, עשויות להיות קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אנחנו איננו אחראים לתכנים המתפרסמים בהודעות אלו ותחת הקישורים האחרים ואיננו יכולים לפקח באופן שוטף על איכות הפרסומים והקישורים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות, הפניות לתכנים אצל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, הפניה למנועי חיפוש שמות מתחם, תעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש. חברות אלו ואתרים אלו אינם פועלים לפי הצהרת פרטיות זו ואינם כפופים לה. בעת התחברות הלקוח לאתרי אינטרנט אחרים, אף באמצעות הקישוריות הנ"ל, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות אינם חלים עוד. מומלץ למבקרים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר, לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי. בכל מקרה אנחנו לא נהיה אחראיים לביצוע מדיניות פרטיות של אתרים אחרים, אף אם היא הוצגנו בהם.

11. עדכונים ושינויים

אנחנו עשויים לעדכן הצהרת פרטיות זו מעת לעת. כשנעשה זאת, ישתנה גם "תאריך העדכון" שבראש הצהרת הפרטיות. הצהרת הפרטיות תקפה למועד "תאריך העדכון" הנ"ל. הלקוח מוזמן לעיין בהצהרת פרטיות זו באופן תקופתי כדי לבדוק את תנאיה. השימוש באתר מהווה את הסכמת הלקוח להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.

עקבו אחרינו באינסטגרם @itzuv.london