בקשת הסרת מידע

עמוד זה מתאר את גישתנו לממש את זכותו של לקוח להסיר נתונים אישיים המוחזקים על-ידינו. אנו נעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו על פי סעיף 17 לתקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR) וסעיף 47 לחוק הגנת הנתונים 2018, כאשר נקבל בקשת הסרה.

הזכות להסרת מידע

בקשה של לקוח להסרת נתונים היא פנייה בכתב למידע אישי המוחזקים אודותיו על ידינו. ברשותך הזכות לבקש להסיר נתונים אישיים שבידינו. ללקוח עומדת הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלו אם:

 • אנו כבר איננו זקוקים למידע למטרה שהוא נאסף במקור
 • הלקוח חוזר בו מהסכמה
 • הלקוח מתנגד לעיבוד ואין עילות לגיטימיות גוברות לשמירה על הנתונים
 • הנתונים עובדו שלא כדין
 • יש למחוק את הנתונים כדי לעמוד בחובה משפטית
 • הנתונים עובדו ביחס להצעת שירותי חברת המידע לילד

הגשת בקשה

כדי לאפשר לנו להגיב באופן מיידי לבקשת הסרה, אנו מבקשים ממך למלא את טופס הקשר המקוון שלנו או לשלוח אלינו מייל בכתובת [email protected]. בשני המקרים, יש לשלוח אלינו מייל, אליו מצורפת סריקה של תעודה מזהה שלך.

זכותנו לסירוב

מחיקת נתונים אישיים אינה זכות מוחלטת. המחיקה תיעשה ברוב הנסיבות אך לא בכל הנסיבות. אנו יכולים לסרב להיענות לבקשה למחיקה אם:

 • יש לנו חובה חוקית לקבל ולשמור את הנתונים שלך, לדוגמא לצרכי הנהלת חשבונות
 • הוא נדרש לביסוס, הפעלה או הגנה של תביעות משפטיות
 • יש לנו אינטרס לגיטימי בעיבוד הנתונים שלך
 • קיימת זכות לממש את זכות חופש הביטוי והמידע - להביע באופן חופשי דעות, דעות, רעיונות ולחפש, לקבל ולהעביר מידע ללא קשר לגבולות
 • אם היא מופרכת בעליל או מוגזמת בעליל

חיוב

אין חיוב בגין הטיפול שלנו בבקשות הסרת מידע.

מה קורה כאשר אנו מקבלים בקשת הסרת מידע

 1. ראשית, נבדוק שיש לנו מספיק מידע כדי להיות בטוחים בזהותך. במקרים מסוימים אנו עשויים לבקש מידע נוסף שאנו זקוקים לו כדי לבסס את זהותך. אנו עושים זאת על מנת להבטיח שהנתונים הנכונים יזוהו למחיקה וכי תהיה לך זכות לבקש זאת.
 2. נבדוק שיש לנו מספיק מידע כדי למצוא את הרשומות שביקשת למחוק.
 3. נשקול האם ניתן התנונים שביקשת למחוק אכן ניתנים למחיקה או שנחוצים לנו מהסבית שנמנו לעיל תחת "זכותנו לסירוב".
 4. לאחר מכן נבצע חיפוש מלא במאגר המידע שלנו ונאתר את כל הנתונים הרלוונטיים לך.
 5. הנתונים האישיים שלך יוסרו.
 6. לבסוף, נאשר לך במייל חוזר את מחיקת הנתונים מהסביבה שלנו.

עקבו אחרינו באינסטגרם @itzuv.london